ADAKAH DIBENARKAN UNTUK MENERIMA LEBIH DARIPADA SATU (1) BAKUL PRIHATIN NEGARA?