APAKAH BARANGAN ASAS YANG TERDAPAT DI DALAM BAKUL PRIHATIN NEGARA?