BAGAIMANAKAH DENGAN KAEDAH PENYAMPAIAN BAKUL PRIHATIN NEGARA?