Bakul Prihatin Negara mempunyai lapan (8) barangan